wie zijn wij?


In Noord-Holland Noord is een convenant opgesteld om de wisseling tussen de uitstroom en instroom van leraren zo goed mogelijk in evenwicht te houden en om te werken aan kwalitatieve impulsen voor zowel het zittend als het nieuwe personeel. Een goede samenwerking tussen opleidingsinstituten en het onderwijsveld en de scholen onderling staat daarbij hoog in het vaandel.

Daarom is in 2008 het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO NHN (RPOA VO NHN) opgericht door diverse VO scholen en hogescholen en universiteiten. In 2013 is de naam verkort tot Platform Noord-Holland Noord, onderwijsarbeidsmarkt VO (verder te noemen: het Platform). Voor deelnemende instellingen klik hier.

Het Platform komt twee à drie keer per jaar bij elkaar. De dagelijkse gang van zaken wordt aangestuurd door een regiegroep. Deze regiegroep staat onder leiding van de heer C.A. (Kees) van Bergeijk.