samenwerking in de regio


Deelproject 3.2 Inzet logistiek

Plan
In dit deelproject wordt er gekeken naar het aanscherpen van de inzet van de logistiek en de inzet van PAL-studenten. We onderzoeken of de inzet van PAL-studenten effectief kan zijn in relatie tot het lerarentekort. Het PAL-project is geïntroduceerd door Bètapartners en de bètafaculteiten van VU en UvA in het kader van het lerarentekort en de toenemende werkdruk van leraren. Een PAL-student werkt gedurende (minimaal) 4 uur per week op een middelbare school als ‘persoonlijk assistent leraar’ (PAL).

Ambitie
Het streven is om in beeld te krijgen: hoe we ervoor kunnen zorgen dat de studenten niet overvraagd worden wanneer ze al betaald voor de klas staan; hoe er goede afspraken met uitzendbureaus gemaakt kunnen worden over de screening en inzet van studenten; hoe we PAL-studenten efficiënt in kunnen zetten op de scholen.

Status quo december 2019
De scholen geven aan interesse te hebben voor het inzetten van PAL-studenten. Met Bètapartners is er al intensief contact. In 2020 gaan we inventariseren welke scholen hier precies mee aan de slag willen.