samenwerking in de regio


Deelproject 3.3 Versterken regionale netwerken vmbo-mbo en vo-po

Dit deelproject zal binnenkort gestart worden. De ambitie is om enkele (sub)regionale bijeenkomsten te organiseren waarin de mogelijkheden tot intensivering en versterking van de samenwerking vmbo-mbo en po-vo worden onderzocht.