WELKOM

Welkom op de website van het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord (verder te noemen: het Platform). Binnen dit Platform hebben alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord en de lerarenopleidingen zich verenigd om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de onderwijsarbeidsmarkt.

Binnen het Platform wordt gewerkt aan gezamenlijke activiteiten voor het boeien, binden en opleiden en aantrekken van personeel, aan activiteiten om de werkdruk te verminderen en de ontwikkeling van een moderne arbeidsorganisatie. Investeren in mensen is hierbij van groot belang.