opdracht van het platform


Het Platform heeft zich als opdracht gesteld:

Strategieën te ontwikkelen en projecten op te zetten rond arbeidsmarktthema’s om voldoende gekwalificeerd personeel binnen de regio te krijgen en te houden. Het bevordert daartoe het werven, opleiden en behouden van leraren in het voortgezet onderwijs.
Het scheppen van voorwaarden voor de uitvoering van bovengenoemde opdracht in overleg met elkaar en de lokale, regionale en landelijke overheid.
Het bevorderen van een voldoende instroom van studenten en anderen die een opleiding t.b.v. het voortgezet onderwijs willen volgen en bij de aangesloten besturen wensen te werken.
Het verkrijgen van een optimale afstemming tussen besturen en de opleidingsinstituten.


Binnen het Platform komen alle thema’s aan bod die gericht zijn op onderwijsarbeidsvraagstukken die de hele regio aangaan. Voor het schooljaar 2019-2020 geven de deelnemers van het Platform vooral de inhoudelijke en procesmatige input die nodig is om de projecten binnen de Regionale Aanpak Lerarentekort Noord-Holland Noord (RAL NHN) tot een succes te laten zijn.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Regionale Aanpak Lerarentekort Noord-Holland Noord? Klik hier.