plan van aanpak ral nhn


Het plan van aanpak RAL regio NHN bevat alle activiteiten die uitgevoerd worden in de regio voor het aanpakken van het lerarentekort. Er is een onderverdeling gemaakt naar:

1. Activiteiten die zich richten op de aanpak van de kwalitatieve tekorten (2 deelprojecten)
2. Activiteiten die zich richten op de kwantitatieve tekorten (3 deelprojecten)
3. Activiteiten die zich richten op het tot stand brengen of de versterking van de samenwerking in de regio voor het wegwerken van het lerarentekort (3 deelprojecten)